top of page
  • Aviad Yanco

תיאום ושיתוף פעולה בין קבוצות שרירים שונות

בכל תנועה ישנה הפעלה של מספר שרירים.

בין שרירים אלה קיים תיאום ושיתוף פעולה הגורם לביצוע תנועתי שוטף של מפרקי הגוף השונים.


כאשר אנחנו עובדים על שריר בחדר הכושר, ישנם עוד שרירים שמסייעים \ מתנגדים לאותו השריר שבלעדיהם לא היינו יכולים לעבוד עליו ולגרום לו להיפרטרופיה.


שאנחנו מתאמנים בחד"כ השרירים מתחלקים ל-5 קבוצות:

שריר אגוניסט (עיקרי), שריר סינרגיסט \ אסיסטנט (מסייע), שריר אנטגוניסט (מתנגד), שרירים מקבעים (שרירים מייצבים), ושרירים מנטרלים.
הסבר על חמשת הקבוצות


השריר האגוניסט \ העיקרי (Prime Mover) - השריר המבצע ישירות את התנועה \ השריר שמבצע את עיקר הפעולה > לדוגמא > בתרגיל לחיצת חזה במוט - החזה הגדול הוא השריר האגוניסט.

עוד דוגמא > פשיטת ירך בפולי תחתון בעמידה - העכוז הגדול הוא השריר האגוניסט.שרירים מסייעים - סינרגיסטים \ אסיסטנטים - שרירים אלה מסייעים לשריר העיקרי לבצע את התנועה.

ללא כיווץ השרירים הללו, לא תתאפשר התנועה ולעתים עלולים הם להוות גורם מגביל תנועה (גורם המגביל או המונע מלאמן ולחזק את השריר העיקרי המיועד לגירוי).

לדוגמא > בתרגיל לחיצת חזה במוט - היד האחורית והכתף הקדמית משמשים כשרירים מסייעים.

עוד דוגמא > בתרגיל פשיטת ירך בפולי תחתון בעמידה - הירך האחורי משמש כשריר מסייע.השריר האנטגוניסט \ המתנגד (Antagonist Muscle) - השריר האחראי לביצוע התנועה הנגדית לזו של השריר האגוניסט > סיבי השריר האנטגוניסט מתארכים במהלך כיווץ השריר האגוניסט ועל ידי כך מאפשרים תנועה חלקה ומתואמת.

לדוגמא > בתרגיל לחיצת חזה במוט - השריר הרחב גבי משמש כשריר אנטגוניסט לשריר החזה גדול.

עוד דוגמא > בתרגיל פשיטת ירך בפולי תחתון בעמידה - שריר מותן הכסל משמש כשריר אנטגוניסט לשריר העכוז הגדול.


בתרגיל לחיצת חזה, התארכות האנטגוניסט (הרחב גבי) היא זו שמאפשרת את דחיקה של המוט כלפי מעלה.

וכן בתרגיל פשיטת הירך, התארכות שריר מותן הכסל היא שמאפשרת את תנועת פשיטת הירך.השרירים המקבעים (Fixator Muscles) - השרירים המקבעים ידועים גם כשרירים מייצבים ומהווים את הבסיס לביצוע התנועה > בכל תרגיל, השרירים המייצבים הינם הראשונים שמתכווצים בכיווץ איזומטרי (כיווץ סטטי, ללא תנועה), ורק לאחר מכן מתכווצים השרירים התנועתיים בכיווץ דינמי.

לדוגמא > בתרגיל כפיפת מרפקים בפולי תחתון בעמידה, יתכווצו תחילה זוקפי הגו (השרירים המייצבים) ורק לאחר מכן יתכווצו כופפי המרפק (שרירי היד קדמית - דו-ראשי זרועי, זרוע, זרוע חישור).


אם השרירים המייצבים בתרגיל זה לא יתכווצו ויקבעו את עמוד השדרה, הרי שבמקום להרים את מוט הפולי התחתון לכיוון החזה, יתכופף הגו לכיוון הפולי התחתון.השרירים המנטרלים (Neutralizers) - שריר המנטרל פעולתו של שריר אחר, לדוגמא > השריר הדו ראשי זרועי ( Biceps Brachii) מבצע כפיפה במרפק, אך גם מסייע בכפיפת כתף.

אם ברצוננו לבצע רק כפיפת מרפקים ללא כפיפת כתף, הרי שה - Posterior Deltoid (שריר הכתף אחורית) ישמש כמנטרל וימנע את התנועה הלא רצויה.
0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page